Hızla Değişen ve Gelişen Teknolojileri Takip Ediyoruz.

Politikalarımız

Amacımız; hızla değişen ve gelişen teknolojileri takip ederek yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz madencilik faaliyetlerimizde tüm çalışanlarımızın, beden ve ruh sağlığını korumak ve geliştirmek, eğitimleri, güvenliği ve verimliliği, calışma ortam ve koşullarını sağlamak, tüm yasal mevzuatlara uymak, uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartlarını uygulamak, sürekli iyileşmeyi, gelişmeyi ve sürdürebilir olmayı gerçekleştirmektir.