HASAN YÜCEL | YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR

Vizyonumuz, Şirketimizi geleceğe taşıyacak çalışanlarımızın devamlılığını ve başarısını sağlamak amacıyla, değişime ve yeniliğe uyum sağlayan, zamanın ruhunu doğru okuyan, çevre ve topluma duyarlı, yürüttüğü işin gerektirdiği davranışsal ve teknik yetkinliklere sahip insan gücünün devamlılığını sağlamaktadır. Gerçek yatırımının insan kaynağı olduğuna inanan TÜMAD, yenilenen ve gelişen İnsan Kaynakları yaklaşımları ile çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmeyi ve dinamik kurum kültürü ile hem sektöre adım atan hem de yetişmiş iş gücü tarafından tercih edilen şirket olmayı hedeflemektedir. İnsan haklarına saygılı yaklaşımımızın gereği olarak TÜMAD bünyesinde çalışan herkes; etnik köken, ırk, dil, din, yaş, cinsiyet, uyruk, maluliyet ayrımı yapılmaksızın eşit kabul edilmektedir. İnsan kaynakları politikamızla başlayan bu yaklaşım doğru işe doğru insan, eşit işe eşit ücret, başarıya bağlı liyakat ve eşit fırsat prensiplerine dayanmaktadır.
 
Başarı Hikayemiz

TÜMAD Madencilik

Stratejimiz, potansiyel görülen maden sahalarında kalitemizden ödün vermeden doğaya, çevreye, insana saygılı olarak ileri düzeyde aramalar yaparak; ekonomik anlamda ve büyük çapta, ekonomik ve sosyal kalkınmanın çevre koruma ile bütünleştiği sürdürülebilir maden projeleri ile ülkenin önemli altın üreticileri arasında yer almaktır.