TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uluslararası alanda, ticaretten savunma sanayine, inşaattan makina ve imalata, turizmden finansa birçok sektörde faaliyet gösteren, değerli ve baz metaller konusunda işletmeleri, projeleri ve aramaları olan Nurol Holding'in madencilik şirketidir.

Hakkımızda

Stratejimiz, potansiyel görülen maden sahalarında kalitemizden ödün vermeden doğaya, çevreye, insana saygılı ileri düzeyde aramalar yaparak; ekonomik ve sosyal kalkınmanın çevre koruma ile bütünleştiği sürdürülebilir maden projeleri ile ülkenin önemli altın üreticileri arasında yer almaktır. TÜMAD, çalışanları, paydaşları ve yerel topluluklar için sürdürülebilir değer sunmaya odaklanmıştır. Madencilik faaliyeti yürütülen yörelerde, karşılıklı güvene dayalı, değerlere saygılı, açık ve şeffaf iletişimle, bölge halkının faaliyetlerine desteğini sağlama amaçlı, sosyal onay, şikâyet ve geri bildirim, yerel satın alma-yerel istihdam anlayışı ve yönetimiyle, sosyal kalkınma sağlanmaktadır. Her iki işletmemizde alt işverenlerle birlikte %70’i yerelden olmak üzere 2.000 i aşkın çalışan istihdam edilmektedir.

İşletmelerimiz, ulusal ve uluslararası tüm standartları içermesi nedeniyle, en iyi uygulanabilir teknolojilere örnektir. TÜMAD Lâpseki ve İvrindi Altın ve Gümüş Madenleri, Birleşmiş Milletler Çevre Komisyonu Uluslararası Siyanür Yönetim Enstitüsü tarafından, madencilik sektöründeki en köklü sertifika programları arasında yer alan Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu’nun (ICMC) gerekliliklerini ‘sıfır hata’ ile yerine getirerek sertifikalandırılmıştır. Entegre Yönetim Sistemleri bileşenleri ve başta Birleşmiş Milletler Ekvator prensipleri olmak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından belirlenmiş sürdürülebilirlik ilkeleri eksiksiz şekilde yerine getirilerek sürekli iyileşme gözetilmektedir.