TÜMAD’ın yürüttüğü faaliyetlerle ilgili GRI (Global Reporting Instute) formatında her yıl sürdürülebilirlik raporu aşağıdaki linkler de yayınlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

TÜMAD, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin bir imzacısı olarak, ekonomik, sosyal ve çevresel risklerini değerlendirmeyi, etkilerini analiz etmeyi, olumsuz etkilerini olabildiğince ortadan kaldırarak, olumlu etkilerini artırarak; faaliyetlerini etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yürütmeyi ve kalıcı kalkınmayı hedeflemektedir.

TÜMAD’ın yürüttüğü faaliyetlerle ilgili GRI (Global Reporting Instute) formatında her yıl yayınlanmakta olup, sürdürülebilirlik raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşılmaktadır.

www.nurol.com.tr/surdurulebilirlik