TÜMAD faaliyetlerinde kendi ilkelerini uygularken EBRD Performans Gereksinimi 4: Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyetine ilişkin gereksinimlerine uymaktadır.

Toplum Sağlığı ve Güvenliği

Bu önemli gereksinimler şunlardır: Projelerle ilgili olarak potansiyel olarak etkilenen topluluklara yönelik riskleri ve olumsuz etkileri tanımlama ve değerlendirme ve etkilere ve risklere orantılı ve projenin aşamasına, boyutuna ve doğasına uygun koruma, önleme ve hafifletme önlemleri geliştirme. Hafifletme önlemleri ve planlarına ilişkin, ilgili yetkililer ve diğer paydaşlarla, uygun şekilde işbirliği yapma. Projenin toplum sağlığı ve güvenliği etkilerini önleme ya da hafifletme önlemleri ilgili kamu kurumları ile işbirliği yapma, kendi görevini ve sorumluluğu konusunda paydaş bilgilendirilmesi yapma. Projelerinin inşası, devreye alınması, işletme süreçleri ve nakliye rotaları, enerji nakil ve su iletim hatları gibi yardımcı tesislerde içerecek şekilde sağlık, güvenlik ve emniyet risklerinin yönetimini sağlanmaktadır.

Projelerin doğrudan ya da dolaylı bir sonucu olarak doğabilecek toplum sağlığı, güvenliği ve emniyeti risklerini hafifletmek amacıyla;

  • Diğer yol kullanıcılarını etkileyecek trafik yoğunluğu değişiklikleri;
  • Kimyasalların kullanımına ilişkin paydaş bilgilendirilmesi,
  • Çevresel etkilerin paydaş katılımıyla belirlenmesi ve bu etkileri azaltmaya yönelik önlemlerin şeffaf ve hesap verilebilir şekilde takibinin yapılması,
  • Toplum sağlığını etkileyebilecek, maden sahası kaynaklı ya da maden sahasını etkileyebilecek dış kaynaklı salgın hastalıkların önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi,

Bu kapsamda Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı (TMD_EYS_PLN.006) oluşturulmuştur.