Sosyal Hesap Verilebilirlik Yönetim Sistemi (SA8000), Social Accountability International (SAI) tarafından, Dünyadaki çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla bir sosyal standart olarak geliştirilmiştir. Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi'nin yanı sıra Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) önerileri ile ulusal iş kanunlarına dayanan denetlenebilir, gönüllülük esasına dayanan bir yönetim sistemidir.

SA8000 | Sosyal Hesap Verilebilirlik

TÜMAD, Sosyal Hesap Verilebilirlik Yönetim Sistemi (SA8000) Belgesi ile, kendisi ve alt işverenleri de dâhil olmak üzere, çocuk işçiliğin önlenmesi, zorla ve zorunlu çalıştırma, iş sağlığı ve güvenliği, örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık, ayrımcılığın önlenmesi, disiplin uygulamaları, çalışma saatleri, ücretler ve yönetim sistemleri gibi konularda dünya standartlarına uyum sağladığını kanıtlamıştır.