TÜMAD faaliyetlerine başlamadan önce alanında uzman akademisyenlerle yapılan flora ve fauna değerlendirmelerini referans alarak, operasyonları boyunca; flora, fauna, sucul yaşam ve ornitoloji unsurlarını korumayı ve geliştirmeyi taahhüt etmektedir.

Biyoçeşitlilik Yönetimi ve Rehabilitasyon

Faaliyet öncesi süreçte tanımlanan ve kayıt altına alınan; endemik türler, kritik habitatlar için Biyoçeşitlilik aksiyon planı ve Dengeleme Stratejisi gereklilikleri doğrultusunda, koruma programları uygulamakta olup madencilik faaliyetleri sonrasında kullanılan alanlar doğal habitata uygun hale getirilecektir. Tüm canlılar, stok popülasyonlar ve periferin korunması, rutin olarak fotokapanlar ile kontrol edilmektedir. Faaliyet alanlarında tespit edilen endemik bitki türlerinin periyodik olarak tohumları toplanmakta olup, türü yaygın hale getirmek için sahada aplikasyonları yapılmaktadır. Endemik Türlere ait toplanan tohumlar Tohum Bankasında saklanmakta ve tohum fizyolojisi laboratuvarlarında çoğaltılmaktadır. TÜMAD tarafından tüm çalışanlara ve yakın paydaşlara yıllık olarak doğayla uzlaşık yaşam ve biyoçeşitlilik eğitimleri verilmekte, flora ve fauna unsurlarına farkındalıklarının arttırılması amaçlanmaktadır.