TÜMAD; arama, yatırım-inşaat, üretim, maden kapama ve rehabilitasyon süreçlerinde, Maden başlamadan önceki, hava, su, toprak kalitesi, bitki-hayvan türleri, kültürel ve sosyal varlıkla ilgili, uzmanlarca yapılan çalışmalar sonucu, elde edilen temel veri ve bilgiler ışığında; çevre yönetim planları ve aksiyon planları ile çevresel etkileri koruyacaktır.

Çevre Performansı İzlemeleri

Çevresel Performans Gereklilikleri’nin takibi ve değerlendirmesi, TÜMAD Çevre & Sürdürülebilirlik Bölümleri ile bağımsız kuruluşlarca karşılıklı olarak kontrol edilmekte, sonuçlar şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Tüm faaliyetlerimizde; Hava ve Toz Emisyonları, Su, Toprak, Gürültü, Biyoçeşitlilik, Titreşim, yönetimindeki sistem ve süreçlerde kendi teknik standartlarının yanında ulusal ve uluslararası yönetmeliklerdeki yaptırım ve limitlere uymaktadır. Çevre bölümü tarafından, üretim süresince periyodik çevresel ölçümler yapılarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile kredilendirme kuruluşlarına verilen taahhütlerin yanında, yürürlükteki yönetmelik hükümlerine uygunluğun sağlanması ve devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde madenlerimizde Çevre Bölümü ve akredite laboratuvarlar tarafından aşağıda belirtilen ölçümler ve analizler gerçekleştirilmektedir;

 • Patlatma Gürültü ve Titreşim Ölçümü (en yakın yerleşim bölgesinde),
 • Çevresel Gürültü Ölçümü,
 • HCN Gazı Ölçümü, Tesis ve Etki Alanı,
 • H2S Gazı Ölçümü,
 • Pasif Difüzyon SOx, NOx İzlemeleri,
 • Yeraltı Suyu Seviye ve Debi Ölçümleri, (aylık)
 • Meteorolojik Verilerin Alınması (7/24 Otomatik)
 • Gözlem Kuyularında Su Seviye Ölçümü
 • Partikül Toz Ölçümü PM10 PM2,5
 • Çöken Toz Ölçümü,
 • PM10, PM2,5 Ağır Metal Analizleri, aylık
 • Su Numuneleri (günlük, haftalık, aylık)
 • Çevresel Çalışma Alanı ve Etki Alanı Saha Kontrolleri
 • Günlük Olarak Maden Sahaları Atıkların Toplanması ve Geçici Depolanması
 • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Bertaraf ve Gerikazanımı
 • Katı Atık Depolama Alanı Analizleri
 • Dere Yatağı Akım Gözlem İstasyonları (7/24 Otomatik)