TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, iş güvenliği ve sağlığı konusunda taahhütlerini ön planda tutarak, çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını her zaman en öncelikli olarak ele almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

İş yerinde güvenli bir ortam sağlamak için sürekli olarak iyileştirmeler yapmakta ve en güncel İSG standartlarını uygulamaktadır.

Güvenlik Kültürü ve Eğitim:

TÜMAD, iş güvenliği kültürünün oluşturulması ve sürdürülmesi için önemli adımlar atmıştır. Çalışanlarının İSG konularında farkındalığını artırmak için düzenli eğitimler düzenlemektedir. İşe yeni başlayan her çalışan, İSG politikaları ve prosedürleri hakkında detaylı bir eğitim almaktadır. Ayrıca, periyodik olarak gerçekleştirilen eğitimlerle çalışanların güncel bilgilere ve en iyi uygulamalara ulaşması sağlanmaktadır.

Risk Değerlendirmesi ve Önleme:

TÜMAD, işyerinde potansiyel riskleri tespit etmek ve bunları önlemek için etkin bir risk değerlendirme süreci uygulanmaktadır. İşyerindeki tehlikeleri belirlemek, riskleri analiz etmek ve uygun önlemleri almak için uzman ekipler görevlendirilmektedir. Bu şekilde, çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak adına proaktif önlemler alınmaktadır.

İSG İnovasyonu ve Teknoloji:

TÜMAD, İSG alanındaki yenilikleri yakından takip etmektedir ve teknolojik gelişmeleri kullanarak iş güvenliği ve sağlığına yönelik çözümler geliştirmektedir.

İşbirliği ve Paydaş İlişkileri:

TÜMAD, İSG konusunda işbirliği ve paydaş ilişkilerine büyük önem vermektedir. Çalışanların, yöneticilerin ve İSG uzmanlarının aktif katılımıyla, iş güvenliği politikalarını geliştirmekte ve uygulanmaktadır. Ayrıca, İSG ile ilgili konuları paylaşmak, deneyimleri aktarmak ve sektördeki en iyi uygulamaları öğrenmek için ulusal ve uluslararası İSG ağlarına katılım sağlanmaktadır.

İSG Performansı ve İyileştirme:

TÜMAD, İSG performansını sürekli olarak izlemekte ve değerlendirmektedir. İş kazalarını ve yaralanmaları minimize etmek için etkili bir raporlama sistemi kullanmaktadır. Ayrıca, performans göstergeleriyle şirket içindeki İSG hedeflerine ulaşmayı ve sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir. İSG ile ilgili geri bildirimleri ve önerileri dikkate almakta ve uygulanabilir olanları hayata geçirmektedir.

TÜMAD LTIFR İstatistikleri:

LTIFR, İş Kazaları Sonucu  Kayıp Zamanı Ölçme Oranının (Lost Time Injury Frequency Rate) kısaltmasıdır.

LTIFR, bir işyerinde meydana gelen iş kazaları sonucu kaybedilen çalışma saatlerinin ölçüldüğü bir performans göstergesidir. LTIFR'nin hesaplanmasında LTIFR = (Kayıp Zamanlı İş Kazaları / Çalışılan Toplam Saat) x 1.000.000 formülü kullanılmaktadır.

  Lapseki İşletmesi İvrindi İşletmesi TÜMAD Toplamı
2020 3,63 9,39 7,43
2021 0,48 5,78 3,49
2022 0,92 3,67 2,45

TÜMAD Uluslararası Metal Madenciler Birliği (ICMM)’in yayınladığı ve “Her 1 milyon saatte yaşanan gün kayıplı kaza istatistiği”ni gösteren grafiğe göre, dünya madencilik sektörünün öncü ve büyük kuruluşları ile kıyaslandığında, kendine üst sıralarda yer bulmaktadır.