Lapseki Altın ve Gümüş İşletmesi

Lapseki Altın ve Gümüş İşletmesi

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi Şahinli Köyü sınırlarında yer alan maden, sınırlı bir alanda, çevresel değerleri koruyarak, şeffaf bir yönetim anlayışıyla bölgeye ve ülkemize ekonomik ve sosyal kalkınma da öncülük etmektedir.

Toplam Satılabilir Metal: 700.000 ons/ 21,7 ton altın

553.000 ons /17,2 ton gümüş

Maden İşletme Ömrü: 12 yıl

Ortalama Altın Tenörü: 2, 56 g/t

Yıllık Üretim: 1,2 Milyon ton

İlk Yatırım: 110 Milyon $

İstihdam: 800 kişi

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi Şahinli Köyü sınırlarında yer alan maden, sınırlı bir alanda, çevresel değerleri koruyarak, şeffaf bir yönetim anlayışıyla bölgeye ve ülkemize ekonomik ve sosyal kalkınma da öncülük etmektedir.

Sahamızda Altın ve Gümüş cevheri, kayaçların içerisinde gözle görülemeyecek boyutta ve dağınık bir şekilde yer almaktadır.

Lapseki İşletmesi; “Tank liçi” yöntemiyle 2017 yılı sonunda faaliyetine başlamıştır. İşletmede, yeraltı ve açık ocaklarından üretilen yüksek tenörlü cevher, yıllık 1.2 milyon ton kapasiteli tesiste %96 verimle zenginleştirilerek, Altın ve Gümüş metali elde edilmektedir.

Açık ocaklarda ve yeraltı işletmesinde kayaçların gevşetilmesi amaçlı milisaniye gecikmeli patlatma gerçekleştirilmektedir. Bu sayede gürültü, titreşim ve toz oluşumu en aza indirilmektedir.

Açık ve yeraltı ocaklarından çıkarılan cevher, farklı tenör gruplarına ayrılarak stok alanından iş makineleri ile tesise , Cevher içermeyen kayalar ise pasa döküm alanına taşınmaktadır.

Cevher, kırma ve öğütme işlemlerinin ardından tank liçi yöntemiyle zenginleştirilerek, elektroliz ve izabe yoluyla altın ve gümüş içeren dore elde edilmektedir. Bu işlem sırasında üretilen proses atığı kimyasal arıtma ve ağır metal duraylama işleminden sonra geçirimsiz katı atık alanında depolanmaktadır. Lapseki altın madeni, kimyasal arıtma, susuzlaştırma, katı atık depolama alanı ve kullandığı teknolojiyle, dünyanın mevcut en iyi çevre standartlarına sahip işletmesidir.

Madende çalışma biten her alanda eş zamanlı olarak doğal habitatına uygun yeşillendirme ve rehabilitasyon çalışmaları başlatılmaktadır.