İSG Vizyonumuz

İnsana verdiğimiz değer ve sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği konusunu temel önceliğimiz yapmaktadır. Bu yaklaşımımızdan hareketle, tüm çalışanlarımızın, ruh ve beden sağlıklarının korunması için, uluslararası standartlarda ve sektör normlarının ötesinde faaliyetler yürütmektir.