TÜMAD Madencilik faaliyetlerinde, alt işveren çalışanları dahil tüm personellere işe başlamadan önce Çevre İşe Giriş Eğitimi verilmektedir. Çalışanlar faaliyetleri süresince, her yıl yenileme ve farkındalık eğitimlerini almaktadır.

Çevre Eğitimleri

Farkındalık eğitimleri haricinde, bölüm ve faaliyet bazlı eğitimler organize edilmekte, teorik ve pratik olarak verilen eğitimler tatbikat planlarına da dahil edilmektedir. İşe özgü verilen eğitimlerde çalışanların yaptıkları faaliyetlerin çevre boyut-etkilerini farketme, risk ve fırsatları tespit etmenin yanı sıra, Çevre Yönetim Sistemi’ne katkı sağlayacak şekilde olası acil durum ve çevresel kazaya hazır olmaları sağlanmaktadır.

Bu eğitimlerin yanı sıra aşağıdaki eğitimler de tüm çalışanlara verilmektedir.

  1. Çevre İşe Giriş Eğitimi,
  2. Atık Yönetimi Eğitimi,
  3. Su ve Atık Su Yönetimi Eğitimi,
  4. Kimyasal ve Tehlikeli Madde Yönetimi Eğitimi,
  5. Gürültü ve Titreşim Eğitimi,
  6. Toz Yönetimi Eğitimi,
  7. Çevresel Kaza Raporlama Eğitimi,
  8. Biyoçeşitlilik Bilgilendirme Eğitimi,
  9. Doğayla Uzlaşık Yaşam Eğitimi,