Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015), çevresel amaç ve hedefleri tanımlama, çevre yönetim sistemi gereksinimlerini karşılamak için politika ve prosedürlerin oluşturulması, sürekli çevresel performans değerlendirme ve sürekli iyileştirmeyi sağlayan bir araçtır.

Çevre Yönetim Sistemi

TÜMAD Madencilik faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulamakta ve sürdürülebilirliğini takip etmektedir. Merkez Ofis ve İşletmelerde sertifikalandırma işlemleri tamamlanmış olup, süreçlerde Çevre Yönetim Sistemi gereklilikleri tam ve eksiksiz şekilde uygulanmaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşılayacak şekilde, Çevre Amaç ve Hedefler Prosedürü, Çevre Boyutlarının Belirlenmesi Prosedürü, Çevre İç Tetkik Prosedürü, Çevresel Faaliyetlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosedürleri oluşturulmuş olup, yönetim sisteminin gerekliliklerine göre tüm bileşenlerin izlenmesi sağlanmaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi’nde faaliyetlerin boyut-etkilerinin değerlendirilmesinin yanında, risk ve fırsatların belirlenmesi, olumlu çevresel etkilerin kayıt altına alınması, yaşam döngüsü analizinin uygulanabilmesi, kök sebep analizi ve aksiyon belirlemelerin en iyi şekilde yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Oluşturulan plan, prosedür, talimat ve formların güncelliğinin takibi ve etkin kullanımı yönünde sürekli olarak hem operasyonların hem de dokümantasyonun iç denetlenmesi sağlanmakta olup tüm süreçler TÜMAD çalışanlarına şeffaf şekilde yansıtılmaktadır.