TÜMAD, İş ve toplum sağlığı güvenliği çalışmalarında, uluslararası standartlara, yasal düzenlemelere, verilen taahhütlere ve İSG Politikası başta olmak üzere diğer Politikalarla uyumunu gözetir. İşletmelerimiz, toplum sağlığı güvenliği konusundaki çalışmalarda, tüm paydaşlara ait mevcut bilgi ve becerileri değerlendirip, toplum kabulleri doğrultusunda ihtiyaçları belirler ve gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

İş ve Toplum Sağlığı Güvenliği

TÜMAD İşletmelerinde; İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum, Yönetim Planları mevcut ve uygulanmaktadır. Bu planların ana amacı maden sahalarındaki İSG Yönetim Faaliyetlerinin yasal mevzuat, kredilendirme kuruluşuna verilen taahhütlere ve TÜMAD İSG Politikalarına uyumunu gözetmektir.

‘’İSG Bölümümüzün nihai hedefi her bir çalışma gününün sonunda tüm çalışanlarımızın ve madenlerimizin yakınında yaşayan komşularımızın evlerinde güvende ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam ettiği İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü Kazandırmaktır.

Yeni istihdam edilen personele işletmeye özgü İSG Eğitimi

Günlük, Haftalık, Aylık İSG toplantıları

İşletmelerde revir, ambulans, tam zamanlı doktor

Çalışanlara detaylı yıllık ve altı aylık tıbbi taramalar

Kaza olay raporlamaları’’ 

TÜMAD İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı ile;

İSG Politikası, çalışanları iş yerinde karşılaşabileceği kaza, olay, olumsuz tutum ve davranışlardan korunmasını sağlar.

Yapılan faaliyetler sırasında ortaya çıkabilecek olası kazaları ve çalışma ortamında bulunan tehlikeleri, pro-aktif bir yaklaşım ile oluşmadan ortadan kaldırılmasını amaçlar.

Çalışanlarda iş sağlığı güvenliği algısı ve kültürünün arttırılması ayrıca yetkinliklerinin gelişmesi ileri düzeyde eğitimlerle sağlanır.

Tüm çalışanların her düzeyde yönetime katılım ve danışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak Çalışan Temsilcileri Toplantısı organize edilir ve bu toplantılarda alınan kararlar ivedilikle aksiyona geçirilir.

Tecrübeli ve yetkin İş Güvenliği Uzmanları ile belirlenmiş olan tehlike ve risklere yönelik gereklilikler planlı denetimlerle kontrol edilerek çalışma ortamının güvenliği sağlanır. Tespit edilen risklerin niteliği ve derecesine göre tasarım, düzenleme ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Devreye alma ve çalışmaların başlamasında, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin tümünün tamamlanmasını sağlar.

Çalışmaları etkileyen önemli değişimlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği yaklaşımları ile yönetilmesi sağlanır.

Kullanılan teknik donanımların ve kimyasalların güvenliği konularının belirlenmesinde, gerekli değerlendirmelerin yapılmasını sağlayarak, makine, ekipman ve maddelerin doğru bir şekilde kullanılmasını, bu makine, ekipman ve maddeler ile çalışanların sağlık ve güvenliklerinin garanti altına alınmasını sağlar.

Teknik ve bilimsel gelişmelerin izlenmesi ve bu amaçla çalışma ve araştırma yapılmasını sağlar.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli raporlama ve çalışmaların yapılmasını sağlar.

Acil durum ve olağan üstü durumlarla ilgili olarak gerekli önlemlerin alınmasını ve çalışanların bu konularda gerekli eğitimleri almasını sağlar.