Etik İlkeler ve Yönetişim

Şirket çalışanları, çalışmalarını doğruluk, sorumluluk, şeffaflık, saygı, karşılıklı güven, dürüstlük, bilimsellik ve objektiflik kriterlerini NUROL HOLDİNG Yönetişim İlkeleri ve TÜMAD Etik İlkeler Prosedürü doğrultusunda yerine getirmek ile yükümlüdür.

https://www.nurol.com.tr/yonetisim-kurallari