TÜMAD Madencilik

Arama Faaliyetleri

Arama faaliyetlerimiz şirket stratejileri ile uyumlu bir şekilde, maden ve cevherleşme türlerinin belirlenmesi, market faktörleri, uzun vadeli metal fiyatları öngörüleri, arz-talep ilişkisi çalışmalarını da içerecek şekilde uluslararası standartlara uygun yürütülmektedir.

Aranacak madenin türü ve alan belirleme,  arama faaliyetlerinin ilk basamağı olup, alanında deneyimli jeologlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Metalojenik kuşaklar, cevher oluşum mekanizmaları ve bölgesel jeoloji göz önünde bulundurularak hedef alanların belirlenmesi neticesinde alınan Maden Arama ve İşletme Ruhsatlarında;

  • Uzaktan Algılama Çalışmaları,
  • Jeokimyasal Numuneleme Çalışmaları,
  • Jeolojik Haritalama Çalışmaları,
  • Petrografik Çalışmalar,
  • Jeofizik Çalışmalar,
  • Sondaj Çalışmaları,
  • Kaynak Tahmini ve Raporlama Çalışmaları yürütülmektedir.