Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, şirketlerin kendilerini ifade edebilmeleri ve faaliyet gösterdikleri yörelerde refah seviyelerini artırmaları açısından gün geçtikçe önemli rol oynamaktadır. Özellikle, madencilik sektöründe sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi, şirketlerin topluma ilişkin duyarlılığın bir göstergesi olması yönünden büyük önem taşımaktadır.

Toplum Kalkınma ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Toplum Kalkınma Planları, İşletme ömrü boyunca, paydaşlar üzerindeki uzun vadeli olumlu etkileri en üst düzeye çıkararak, sürdürülebilir kalkınma taahhüdünü yerine getirmeyi amaçlar. Bu doğrultuda TÜMAD, "iyi bir komşu olma" çabalarının bir parçası olarak, maden sahaları çevresinde bulunan tüm paydaşlara önemli avantajlar sağlar. Uzmanlarca yürütülen İhtiyaç analizleri ile eğitim, sağlık, altyapı ve üstyapı yatırımları gibi sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili kalıcı sosyal sürdürülebilirliği sağlayacak toplum yatırımları gerçekleştirilmektedir.

Bu güne kadar farklı alanlardaki bazı önemli projeler arasında;

  • Balıkesir ili İvrindi ilçesinde Sektörümüzün ihtiyacı olan yetişmiş insan kaynağını ülkemize kazandırmak için eğitim öğrenim hayatına kazandırılan Nurettin Çarmıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
  • Çanakkale ili Lapseki ilçesinde bulunan, modern derslik ve laboratuvarlarla donatılmış Erol Çarmıklı Anadolu Lisesi,
  • Balıkesir ili Havran ilçesinde Geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayacak Havran Bilim ve Teknoloji Merkezi,

Bu yatırımlara ek olarak, Sosyal Etki Değerlendirme çalışmalarında elde edilen temel veriler ışığında, yöre halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı koyacak, Geçim Kaynakları İyileştirme Plan ve projeleri olan, ‘’Çilek Kokulu Tarlalar’’, ‘’Fidanlar Ağaç Olsun’’, ‘’Mantar Yetiştiriciliği’’, ‘’Kozalak Boyama’’, ‘’Telkari’’, ‘’İş Gömleği Dikim’’, ‘’Bilgisayar Okur-Yazarlığı’’, ‘’Yem Bitkisi Yetiştiriciliği’’ gibi yöre halkına katma değer sağlayan projeler hayata geçirilmiştir. 

TÜMAD Toplumsal ihtiyaçları karşılamaya dönük yatırımlarıyla, orta ve uzun vadede, bulunduğu bölgelerde yaşam standartlarını yükselterek, sürdürülebilir gelişmenin ve kalkınmanın destekleyicisi olmaya devam etmektedir.