Lapseki Altın ve Gümüş Madeni

TÜMAD Madencilik San. ve Tic. A.Ş. , Çanakkale İli Lapseki İlçesi Şahinli ve Kocabaşlar Köyleri'nin sınırları içerisinde Lapseki Altın ve Gümüş Madeni ve Zenginleştirme Projesi'ni gerçekleştirmektedir. Lapseki Projesi’nin inşaat aşaması tamamlanmış olup, işletme aşaması Aralık 2017’de başlamıştır.

Proje kapsamında, altın ve gümüş mineralleri, patlatmalı açık ocak madenciliği yöntemleriyle işletilecek dört ocaktan (Karakovan, Karatepe, K-Zone ve SBX ocakları) elde edilmektedir. Üretilen cevher tank liçi prosesi ile zenginleştirme işlemine tabi tutulmakta ve son ürün olarak dore altın ve gümüş elde edilmektedir.

Proje, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (AİKB) performans gerekleriyle uyumludur. Teknik Olmayan Özet (TOÖ) de dahil olmak üzere, halka arz edilen dokümanlar çevresel etki değerlendirmeleri ve ilgili yönetim planları ve çerçevelerinden oluşmaktadır. Proje ayrıca en iyi teknoloji kullanıma sahip proje olarak değerlendirilmiştir..

Projenin fizibilitesi NI-43-101 Kanada standartlarıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmaların ışığında, Proje kapsamında 4 adet ocak açılması planlanmaktadır. Ton başına altın ve gümüş tenörleri sırasıyla 1,85 gr ile 1,86 gr’dır. Altın için %94,91, gümüş için ise %72,35 kazanım oranıyla üretim yapılması planlanmaktadır. Lapseki Projesinin bütün işletme dönemi boyunca toplam 7,15 milyon ton cevher, 60 milyon ton pasa ve 8,2 milyon ton pasa (cevher artığı) üretilmesi öngörülmektedir.

Lapseki Projesinin yapım aşaması tamamlanmış olup, Aralık 2017’de işletmeye alınmıştır.. Bu projede madenin ekonomik ömrü 10 yıldır.

ÜST