EBRD, Türkiye’deki altın madenciliği gelişimini finanse ediyor

25 Ocak 2018

Yatırım, bölgedeki genç nüfusa yönelik olarak uluslararası en yüksek standartları ve ekonomik fırsatları destekliyor

Banka, Türkiye’nin kuzeybatısında bulunan iki madenin Çanakkale’deki Lapseki madeni ile Balıkesir’deki İvrindi madeni inşa edilmesini, geliştirilmesini ve işletilmesini finanse etmek üzere 40 milyon € tutarında kredi sağlıyor.

İki maden, Türkiye’deki şirketler grubu olan Nurol Holding’in yan kuruluşu Tümad tarafından geliştirilmektedir. Şirket, Türkiye’de bir altın madenini devreye alacak yerli sermayeli ilk özel yatırımcılardan biri konumundadır.

Türkiye, Avrupa ve Akdeniz’deki en büyük altın üreticisi olup, küresel çapta en büyük beş altın ithalatçısı arasında yer almaktadır.

EBRD’nin yapacağı yatırım, madencilikte en yüksek uluslararası standartları ve hem iş sağlık ve güvenliği, hem de çevresel ve sosyal yönetim konularında en iyi uygulamaları desteklemektedir. Tümad; iş sağlığı, kimyasal madde yönetimi, sosyal sorumluluk ve iş yürütme ahlakı alanında uluslararası belgeler almaya kendini adamıştır.

Aynı zamanda yatırım, başta gençler için olmak üzere bölgedeki nüfus için yeni işler yaratacak. Tümad, bölgedeki nüfusa eğitim ve istihdam fırsatları sunmayı planlıyor. Şirket, madencilik teknolojisi üzerine eğitim veren Türkiye’nin ilk meslek lisesini Balıkesir’de inşa edecek. Ayrıca şirket, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi’nin Maden Mühendisliği ve Jeoloji Bölümleri ile ortaklaşa bir işbaşı eğitim programı oluşturacaktır ve bu program, Eylül 2018 tarihinden itibaren müfredatın resmi bir parçası hâline getirilecektir.

Buna ek olarak Tümad, işe dayalı öğrenim fırsatlarını artırmak, mesleki becerilere yönelik standartları geliştirmek, ülke genelinde vasıfların test edilişini yaygınlaştırmak ve gençlere yönelik kariyer rehberliğini desteklemek amacını güden, EBRD’nin desteklediği üst düzey kamu kurumları ve büyük işletmeler grubuna dâhil olacak.

EBRD Tabii Kaynaklar Direktörü Eric Rasmussen: “Tümad’ın Türkiye’de iki altın madenini geliştirmesi neticesinde, Tümad ile işbirliği yapmaktan ve madencilik sektöründe en iyi uygulamaları gerçekleştirmesine yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Şirketin, gençler arasındaki işsizliğin yükselişe geçtiği bir zamanda iş piyasasının taleplerini karşılayacak şekilde gençler arasındaki becerileri geliştirmede daha büyük bir rol üstlenme amacını olumlu karşılıyoruz.” dedi.

Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı: “EBRD’yi grubumuzun güçlü, uzun zamandır devam eden ortakları Akbank ve Ziraat’in arasına katmaktan dolayı büyük bir memnuniyet içindeyiz.Tümad ile EBRD, ilk altın madenlerimizin en yüksek teknik, çevresel ve sosyal standartları yakalamasını sağlamak için iki yılı aşkın süredir yakın bir işbirliği içerisindedir.  Madencilik işine girmemizle birlikte EBRD’nin sektördeki uzmanlığı bizim açımızdan çok büyük bir önem arz etmiştir.” diyerek ekleme yaptı.

EBRD’nin verdiği kredi, paralel kredi kuruluşları sıfatıyla Akbank ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’nın sağladığı 200 milyon USD tutarındaki daha büyük finansman paketinin bir parçasıdır. EBRD, iki maden için ek finansman sağlama çalışmalarını sürdürüyor.

EBRD, Türkiye’ye büyük yatırımlar yapan bir kuruluştur. Bugüne kadar Banka, yatırımlarının neredeyse tamamı özel sektöre yönelik olacak şekilde Türkiye ekonomisindeki çeşitli sektörlere 9,5 milyar €’yu aşkın tutarda yatırım yapmıştır. 2017 yılında Banka, 1,2 milyar € değerinde 30’dan fazla projeye imza atmış olup, bu rakamın yıl içindeki yatırımlar ile 1,5 milyar €’yu geçmesi beklenmektedir.

Kaynak : http://www.ebrd.com/news/2017/ebrd-finances-gold-mine-development-in-turkey.html