Gerçek sermayenin insan kaynağı olduğu inancıyla…

İnsan Kaynakları Politikamız

İhtiyaca yönelik doğru eğitim analizi, planlaması, uygulaması ile iletişimi yüksek, takım çalışmasında etkin rol oynayabilecek, yeniliğe, gelişime açık çalışanların teknik yönetsel davranışsal bilgi ve becerilerinin gelişimine destek oluyoruz.

TÜMAD MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde bulunan maden arama ruhsatlarında değerli ve baz metaller konusunda projeleri ve aramaları olan, altın üretimi gerçekleştiren bir Türk madencilik grubudur.

Stratejimiz: potansiyel görülen maden sahalarında kalitemizden ödün vermeden doğaya, çevreye, insana saygılı olarak, ileri düzeyde aramalar yaparak, ekonomik anlamda ve büyük çapta, ekonomik ve sosyal kalkınmanın çevre koruma ile bütünleştiği sürdürülebilir maden projeleri ile ülkenin önemli altın üreticileri arasında yer almaktır.

Amacımız, aramalardan rehabilitasyona kadar madencilik çalışmalarımızın uygulanması ve yönetilmesindeki tüm süreçlerde gerçekleştirirken, paydaşlarının kendisinden beklentilerini dikkate alarak karşılıklı diyalog. dürüst, şeffaf etkili iletişim anlayışı ve geri bildirim mekanizmaları ile beklentileri en üst düzeyde karşılamak. yasal mevzuatlara uymak, uluslararası çevre, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olarak madencilik alanında sürekli geliştirmeyi, iyileşmeyi ve sürdürebilir olmayı sağlamaktır.

 • Dünya ve ülke standartlarında kabul gören, madencilik sektöründe stratejik, yenilenen, gelişen, en iyi uygulanan, insan kaynakları yaklaşımlanı ve faaliyetlerini ilke edinir.
 • Gerçek sermayenin insan kaynağı olduğuna inançla. TÜMAD için paydaşlar içinde çalışanlar önceliklidir.
 • Seçme ve yerleştirmede etnik köken, irk, dil, din, cinsiyet ve hiçbir ayrım yapmamak hiçbir ayrıcalık tanımamak.
 • İşin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip doğru insanı, doğru işte istihdam etmek. Eşit işe eşit ücret prensibi ve başarı, performansa bağlı liyakat.
 • İhtiyaca yönelik doğru eğitim analizi, planlaması, uygulaması ile iletişimi yüksek, takım çalışmasında etkin rol oynayabilecek, yeniliğe, gelişime açık çalışanların teknik yönetsel davranışsal bilgi ve becerilerinin gelişimine destek olmak.
 • Anket, açık kapı ve yüzyüze görüşme uygulamaları ile çalışanlara her konuda sorgulama yapılarak, çalışanların öneri ve beklentileri dikkate alınarak, memnuniyet ve bağlılık düzeyleri ölçülerek, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik faaliyet planları oluşturmak.
 • Çalışanların güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan, mutlu bir çalışma ortamı sağlayabilmek için üstün gayret sarfetmek.
 • Şirket hedeflerinin üst yönetimden başlayıp, tüm çalışanlara yayıldığı performans yönetimi ve düzenli izlemesi ile elde edilen verileri eğitim, gelişim, kariyer ve ücret yönetiminde senkronize biçimde uygulamak.
 • Performans ve yetkinlik değerlendirmeleri sonucunda, başarılı, nitelikli, çalışkan, küresel bir iş gücü ve lider havuzu ile yedekleme planlarının olduğu yetenek yönetimi, ik uygulamalarıyla, madencilik sektöründe, hem yetişmiş, hemde bu sektöre girecek iş gücü için beğenilen ve tercih edilen ve sirkülasyonun düşük olduğu şirket olmayı hedefler.
 • Etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan mutlu bir çalışma ortamı sağlayabilecek sağlıklı işçi yönetimi ilişkileri kurmak sürdürmek ve geliştirmek.
 • Ulusal istihdam ve işgücü yasalarına uygunluk.
 • Şirket hedeflerinin üst yönetimden başlayıp, tüm çalışanlara yayıldığı performans yönetimi ve düzenli izlemesi ile elde edilen verileri eğitim, gelişim, kariyer ve ücret yönetiminde senkronize biçimde uygulamak, TÜMAD'ın taraf olduğu herhangi bir toplu sözleşmede anlaşmaya uyumu birlikte çalışmayı teşvik etmek.

Taahhüt Etmektedir.

Hasan YÜCEL
Genel Müdür