İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde bulunan maden arama ruhsatlarında değerli ve  baz metaller konusunda projeleri ve aramaları olan, altın üretimi gerçekleştiren bir Türk madencilik grubudur.

Stratejimiz, potansiyel görülen maden sahalarında kalitemizden ödün vermeden doğaya, çevreye, insana saygılı olarak ileri düzeyde aramalar yaparak ekonomik anlamda ve büyük çapta maden işletmeleri yaratmaktır.

Amacımız; hızla değişen ve gelişen teknolojileri takip ederek yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz madencilik faaliyetlerimizde tüm çalışanlarımızın,  beden ve ruh sağlığını korumak ve geliştirmek, eğitimleri,  güvenliği ve verimliliği,  çalışma ortam ve koşullarını sağlamak,  tüm yasal mevzuatlara uymak,  uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartlarını uygulamak,  sürekli iyileşmeyi, gelişmeyi  ve sürdürebilir olmayı gerçekleştirmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için; aşağıda belirtilen tüm faaliyetlere uymayı taahhüt ederiz.

Çalışmalarımız sırasında ekolojik dengeyi korumak ve olumsuz etkileri en aza indirmek, çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer insanların sağlığını, can ve mal güvenliğini korumak için gerekli her türlü önlemleri almak.  Kaynakların sağlanarak, uygun tertip ve düzen içerisinde, tüm İSG ekipmanlarının eksiksiz temin edildiği, sürekli iyileştirilen ve geliştirilen sistematik ve proaktif çalışma ve ortam koşullarını oluşturarak; Sıfır iş kazasını hedeflemek.  Tüm paydaşlarımızın (çalışanlarımız, hissedarlarımız, alt işverenlerimiz, müteahhitlerimiz, toplumumuz ve yurt içi yurtdışı ilgili tüm kuruluşların çalışanları) İSG risklerini tanımlayan, analiz eden, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden, önlemler alarak fırsatlara çevirmeyi hedef alan Risk Yönetim süreci ile birlikte İSG yönetim sistemini oluşturmak, uygulamak, kontrol etmek, geliştirmek ve sürdürülebilir olmasını sağlamak. İSG hususlarını, araştırma, proje geliştirme, madenciliğin yaygınlaştırılması, satın almalar, hak mahrumiyeti ve kapanmalarda dahil olmak üzere şirketin bütün faaliyetleri bünyesinde bütünleştirmek. Toplum değerlerimizin beklentileri doğrultusunda, İSG faaliyetlerimizi yasal mevzuat ve standartları üst düzeyde uygulamayı, geliştirmeyi, iyileştirmeyi hedefleyerek sürekliliğini sağlamak. Güvenli bir iş ortamı yaratmak, devamlılığını sağlayabilmek ve çalışanların meslek hastalığına yakalanması ya da yaralanmalarını engellemek için bütün faaliyetleri ve bunlara bağlı altyapıyı tasarlamayı, çalıştırmayı ve yapılandırmayı sağlamak. Tüm paydaşlarımızın güvenli ve sorumluluk içinde çalışmaları ile birlikte faaliyetlerini bu politikaya uygun olarak yönetmeleri için gerekli eğitimleri sağlamak.  Düzenli olarak denetleme ve değerlendirme programlarını başlatmak, yürütmek, kontrol etmek önlemleri alarak iyileştirmeyle ilgili önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, etkinliğini sağlamak.  Projelerin gelişme, faaliyet ve kapanma aşamalarıyla ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği değerleri, istekleri ve ilgileri konusunda toplumun ve çalışanların görüşlerini almak. Alınan görüşler sonrasında elde edilen bilgi, tecrübe ve güncellemelerin paydaşlarımızla (çalışanlarla ve diğer taraflarla) paylaşılmasını sağlamak.  İSG bilincinin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi ve şirket kültürü haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürüterek, etkin karar ve önlemler alabilmek, iş ortamı riskler, olaylar ve görüşler için açık bir iletişim kurmak.  İş Sağlığı ve güvenliği performans raporlamalarına bağlılık sergilemek. Elde edilen raporlar ile gelişmek ve sürdürülebilir olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği politika, amaç ve hedeflerine uygunluğun ve bu uygunluğun sürekli gözden geçirilmesini sağlayacak her türlü faaliyeti gerçekleştirerek mükemmel sürdürebilir bir yapıyı oluşturmak.

Hasan Yücel
Genel Müdür

ÜST