ÇEVRE POLİTİKASI

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde bulunan maden arama ruhsatlarında değerli ve baz metaller konusunda projeleri ve aramaları olan, altın üretimi gerçekleştiren bir Türk madencilik grubudur.

Stratejimiz, potansiyel görülen maden sahalarında kalitemizden ödün vermeden doğaya, çevreye, insana saygılı olarak ileri düzeyde aramalar yaparak ekonomik anlamda ve büyük çapta,  maden projeleri yaratmaktır.

Amacımız, aramalardan rehabilitasyona kadar madencilik çalışmalarımızın uygulanması ve yönetilmesindeki tüm süreçlerde, yasal mevzuatlara uymak, uluslararası  çevre standartlarına  uygun olarak,  çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi, iyileşmeyi ve sürdürebilir olmayı sağlamaktır.

Çevre amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için; aşağıda belirtilen tüm faaliyetlere uymayı taahhüt ederiz.

Madencilik faaliyetlerinin çevresel boyutları ve risklerini, etkilerini tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden çevre yönetim sistemimizi oluşturmak, uygulamak, iyileştirmeler ve geliştirmeler yaparak sürdürebilir olmasını sağlamak. Çevresel değerlerin korunduğu ekonomik ve sosyal kalkınma sağlayan sürdürülebilir madenciliği uygulamak. Madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendirerek olumsuz nitelikteki çevresel etkinin bertaraf edilmesi veya en aza indirilmesi için uygun tedbirleri ve izleme prosedürlerini uygulayarak çevreye yaratılabilecek kirlenmenin önlenmesini sağlamak. Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik ile doğal kaynakların tasarrufunu ve verimli kullanımını sağlamak. Madencilik faaliyetlerinin çevre amaç ve hedeflerini tespit etmek ve gözden geçirilmesinin sağlanması için aksiyon planını oluşturmak.    Atıkların azaltımı, tekrar kullanımı, geri kazanımı için çalışmalar yapmak, geliştirmek. Madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasında arazilerin doğaya yeniden kazandırma çalışmalarını yürütmek maden projelerinin gelişimi, çalıştırılması ve kapatılmasına ilişkin değerler, gayeler ve düşünceler ile ilgili hususlarda toplumun ve çalışanların görüşlerini almak, alınan görüşler sonrasında elde edilen bilgi, tecrübe ve güncellemelerin paydaşlarımıza; çalışanlarla ve diğer taraflarla paylaşılmasını sağlamak. Tüm paydaşlarımızın (çalışanlarımız, hissedarlarımız, müteahhitlerimiz, alt işverenlerimiz, tedarikçilerimiz, toplumumuz ve ilgili kuruluşların çalışanları) Çevre Politikası konusunda bilinçlendirme ve faaliyetlerinin Çevre Politikasına göre sürdürebilmeleri için gerekli eğitimlerini sağlamak. Politikanın, değişen şartların ve yeni bilgilerin ışığında değiştirilebilmesi için uygun aralıklarla gözden geçirilmesi ve yenilenmesini sağlamak ve yapılan değişiklikleri ilgili taraflara iletmek.  Tedarik zincirinde iş ilişkisi kurulan ortakların Çevre Politikası doğrultusunda uygun çevresel tedbirleri almasını sağlamak. Madenin çevre boyutları da dahil ilgili yükümlü olduğu yürürlükteki yasal mevzuata ve diğer şartlara uymak. Etkin karar ve önlemler alabilmek amacıyla, riskler, risklerin fırsatlara çevrilmesi, çevre etkileri, olaylar, acil durumlar hakkında uygulamaları yürütmek, geliştirmek, iyileştirilmeler için çalışanlar ve ilgili taraflar ile açık bir iletişim kurmak.  Faaliyet yürütülen bölgelerde yöre halkına da eğitimler vererek çevre duyarlılığının artmasını sağlamak, yaymak. Yürüttüğümüz madencilik faaliyetlerinin tüm süreçlerimizde çevreye olabilecek zararlı etkileri ortadan kaldırmak, risk yönetimini uygulamak, geleceğe dönük kalıcı çözümler üreterek Çevre yönetim sistemimizin, performansımızın sürekli iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlamak. Çevre, amaç ve hedeflerine uygunluğun ve bu uygunluğun sürekli gözden geçirilmesini sağlayacak her türlü faaliyeti gerçekleştirerek mükemmel sürdürebilir bir yapıyı oluşturmak.

                                                                                                                                                 Hasan Yücel

                                                                                                                                                 Genel Müdür

ÜST