TOPLUM İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde bulunan maden arama ruhsatlarında değerli ve baz metaller konusunda projeleri ve aramaları olan, altın üretimi gerçekleştiren bir Türk madencilik grubudur.

TÜMAD Madenciliğin stratejisi, potansiyel görülen maden sahalarında ileri düzeyde aramalar yaparak ekonomik anlamda ve büyük çapta maden işletmeleri yaratmaktır.

Amaç Proje, faaliyet öncesi ve uygulama aşamalarında eylem, baskın, protesto işin ve üretimin durması gibi risklerin oluşma olasılığını azaltan, çatışmaları önleyen, taraflar arası sorunları çözen, yöre halkının faaliyetlere desteğini, yönetim ve çalışanların işe odaklanmalarını sağlayan, dürüst, bilimsel, şeffaf, etkin iletişim ve ilişki ile tercih edilen, prestijli bir ticari ortak olmaktır.

Bunu aşağıdaki hususları dikkate alarak uygulamaktayız:

 • Sosyal onayın olduğu sürdürülebilir bir üretim sistemi,
 • Şirket ve yöre halkı açısından karşılıklı diyaloğa, değerlere saygılı ve güvene dayalı çözümler üreten iletişim,
 • Beraber çalıştığımız toplumların bütün üyelerinin ihtiyaçlarına ve isteklerine saygı ve anlayış göstermek,
 • Faaliyetlerimizi birlikte çalıştığımız toplumların fayda sağlayacakları şekilde yürütmek,
 • Kazan& kazan ve maksimum fayda prensibi,
 • İçinde çalıştığımız toplumların sorumlu birer üyesi gibi davranmak,
 • Bireylerin değerlerine, görüşlerine ve haklarına saygı göstermek.

Aşağıdaki hususlara dayalı ilişkiler kurmak için çalışacağız:

 • Açık, etkin, dürüst ve şeffaf iletişim,
 • Birbirimizden öğrenmek,
 • Karşılıklı dayanışma ve diyalog,
 • Başarıyı paylaşmak.

Bu politika TÜMAD Madencilik ’in İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Kalite, Politikaları ile birlikte izlenecektir.

Hasan Yücel
Genel Müdür

ÜST