KALİTE POLİTİKASI

 TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde bulunan maden arama ruhsatlarında değerli ve baz metaller konusunda projeleri ve aramaları olan, altın üretimi gerçekleştiren bir Türk madencilik grubudur.

Stratejimiz, potansiyel görülen maden sahalarında kalitemizden ödün vermeden doğaya, çevreye, insana saygılı olarak ileri düzeyde aramalar yaparak ekonomik anlamda ve büyük çapta maden işletmeleri yaratmaktır.

Amacımız; hızla değişen ve gelişen teknolojileri takip ederek yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz madencilik faaliyetlerimizde tüm çalışanlarımızın, beden ve ruh sağlığını korumak ve geliştirmek, eğitimleri, güvenliği ve verimliliği, çalışma ortam ve koşullarını sağlamak, tüm yasal mevzuatlara uymak,  uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartlarını uygulamak, sürekli iyileşmeyi, gelişmeyi ve sürdürebilir olmayı gerçekleştirmektir. TÜMAD Madencilik A.Ş. ;

  • ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının gereklerini yerine getirerek bu yönetim sistemlerinin belgelendirmelerine sahip olmayı,
  • İhtiyaç duyulan kaynakları temin ederek, üretim ve destek süreçlerinin her aşamasında sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi,
  • İyileştirmeler için düzenli denetim ve değerlendirme programları yapmayı,
  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmayı, kuruluş adına çalışan kişilerin, ziyaretçilerin ve komşuların TÜMAD Madencilik A.Ş.’nin faaliyetleri nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri ortadan kaldırmayı ve/veya en aza indirmeyi,
  • Çalışanların, müteahhitlerin ve geniş bir halk kitlesinin, sağlık, iş güvenliği ve çevre risklerini tespit, inceleme ve etkili bir kontrol için sağlık, iş güvenliği ve çevre sisteminin yerine getirilmesini ve muhafaza edilmesini
  • Eğitim imkanları sağlayarak, ehliyetli ve yetenekli personel, müteahhit ve firmalar ekibi geliştirmeyi
  • Teknolojik değişiklikleri takip edip uygulamayı,
  • Müşteri, ilgili ve paydaşların memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,

Taahhüt etmektedir.

Hasan Yücel
Genel Müdür

ÜST