İvrindi Altın ve Gümüş Madeni

TÜMAD Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. bünyesinde faaliyetine devam eden İvrindi Altın ve Gümüş Madeni Balıkesir İli İvrindi ve kısmen Burhaniye ilçeleri sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Fizibilitesi NI-43-101 Kanada standartlarıyla hazırlanan proje kapsamında açılacak 4 maden ocağından (Ballıktepe, Karteldere, Kabaktepe ve Güney-Boyun ocakları) altın ve gümüş cevheri elde edilecektir. Maden çıkarma işlemi, patlatmalı açık ocak madenciliği metodu kullanılarak yapılacaktır. Üretilen cevher, yığın liçi prosesi ile zenginleştirme işlemine tabi tutulacak ve son ürün olarak dore altın ve gümüş elde edilecektir.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (AİKB) performans gereklikleriyle uyumlu, İSG, Çevre, Toplum İlişkileri, Kalite ve Entegre Yönetim sistemlerinin tüm bileşenlerini kapsayan, ulusal ve uluslararası standartlara göre en iyi uygulanabilir teknolojilere sahip İvrindi Altın ve Gümüş İşletmesinin, inşaat faaliyetleri 2019 yılının son çeyreğinde tamamlanarak, tesis devreye alınıp ilk dore (altın-gümüş külçe) üretimi gerçekleştirilmiştir.

İşletmede alt işverenlerle birlikte yaklaşık 1.200 kişi istihdam edilmektedir. Yöreye en yüksek ekonomik ve sosyal katkıyı sağlamayı amaçlayan politikalar neticesinde iş gücünün % 70’i yöreden sağlanmıştır.

Mevcut bilgilere göre madenin ekonomik ömrü 10 yıl olarak planlanmıştır. Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları kapsamında liç işleminin bitiminde yığınlar yıkanıp, üzerine bitkisel toprak serilerek ağaçlandırılacaktır.

ÜST