İvrindi Altın ve Gümüş Madeni

TÜMAD Madencilik San. ve Tic. A.Ş. , Balıkesir İli İvrindi İlçesi Değirmenbaşı ve Küçükılıca Mahalleleri sınırları içerisinde İvrindi Altın ve Gümüş Madeni ve Zenginleştirme Projesi'ni gerçekleştirecektir.

Proje kapsamında açılacak 4 maden ocağından (Ballıktepe, Karteldere, Kabaktepe ve Güney-Boyun ocakları) altın ve gümüş cevheri elde edilecektir. Maden çıkarma işlemi, patlatmalı açık ocak madenciliği metodu kullanılarak yapılacaktır. Üretilen cevher, yığın liçi prosesi ile zenginleştirme işlemine tabi tutulacak ve son ürün olarak dore altın ve gümüş elde edilecektir.

Proje, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (AİKB) performans gerekleriyle uyumludur. Teknik Olmayan Özet (TOÖ) de dahil olmak üzere, halka arz edilen dokümanlar çevresel etki değerlendirmeleri ve ilgili yönetim planları ve çerçevelerinden oluşmaktadır.

Projenin fizibilitesi NI-43-101 Kanada standartlarıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmalar ışığında; Proje kapsamında 4 ocak açılması planlanmıştır. Ocaklarda toplam 964.602 ons altın ve 2.350.997 ons gümüş olduğu tahmin edilmektedir. Ton başına altın ve ton başına gümüş tenörleri sırasıyla 0,67 g ve 1,62 g'dır. Proje kapsamında, toplam cevher üretimi 45 milyon ton ve toplam pasa üretimi 101 milyon ton olarak hedeflenmiştir.

"İvrindi Altın Gümüş Madeni Projesi" nin temel ve detay mühendislik çalışmaları tamamlanmış ve mobilizasyon ve saha hazırlık çalışmaları ve nebaht toprak sıyrılması başlatılmıştır. İnşaat Nisan  2018'de başlayacak olup takriben 1 yıl sürecektir. Bu projedeki madenin ekonomik ömrü 10 yıldır. Geri kalan maden ömrü, maden planına uygun olarak yapılacak ilave arama faaliyetlerinin katkısı ile dizayn edilecek ve ayrıntılı olarak çalışılacaktır. Yatırımın Nisan 2019 da bitirilmesi hedeflenmektedir

ÜST